IELTSMatters

تخفیف ویژه

قیمت: 6,000تومان

تخفیف ویژه

قیمت: 6,000تومان

تخفیف ویژه

قیمت: 5,000تومان

تخفیف ویژه

قیمت: 5,000تومان

جدیدترین مقالات در دانشنامه آیلتس مترز

در این مقاله سعی میکنیم تا اتفاقات افتاده در چند ماه اخیر در مورد آزمون آیلتس را برسی کنیم و همچنین در مورد سرنوشت این آزمون در آینده صحبت کنیم.

در این مقاله سعی خواهیم کرد تا نکات لازم جهت موفقیت در آزمون Listening آیلتس را باهم بررسی کنیم.

در این مقاله سعی خواهیم کرد تا نکات لازم جهت موفقیت در آزمون رایتینگ آیلتس (تسک اول ماژول آکادمیک) را باهم بررسی کنیم.

در این مقاله تلاش میکنیم تا نکات لازم جهت ایده پردازی در آزمون رایتینگ آیلتس را باهم بررسی کنیم

در این مقاله تلاش می کنیم تا نکات لازم جهت رسیدن به نمره +7 در آزمون اسپیکینگ آیلتس را شرح دهیم

RSS آیلتس مترز-دانشنامه آیلتس